CONSTRUCTION MANAGEMENT AND CONSULTANCY

+32 473 28 17 60

info@comacon.be

Pelikaanstraat 3 Box 2020

2018 Antwerpen

NIEUWS

Building information modeling (BIM), de nieuwe technologische standaard in projectontwikkeling

 

Digitalisering verandert vastgoedprojecten

De tijd dat nieuwe plannen voor bouwprojecten hun oorsprong vonden op grote logge tekentafels of via statische computergestuurde programma’s is voorbij.

Vandaag is het ontwerpen van een nieuw vastgoedproject een proces van co-creatie. Via het BIM-model kunnen alle actoren zoals ingenieurs, aannemers en leveranciers die onderdeel zijn van het bouwproces, via de digitale weg samenwerken. Architecten ontwerpen een driedimensionale maquette en delen die op een online platform volgens de noden en eisen van de opdrachtgever.

De ingenieurs gaan met deze maquette aan de slag en bestuderen de stabiliteit en gebruikte bouwtechnieken. Ze corrigeren op de virtuele maquette eventuele fouten of problemen in het ontwerp. Ook specialisten kijken mee of men de opgelegde normen qua akoestiek, energie, klimatisatie, etc respecteert.
Doordat de maquette is opgebouwd uit objecten in 3D, visualiseert ze beter het bouwproject dan de traditionele lijnen op een plan. De objecten bevatten aanklikbare informatie zoals technische fiches en berekende volumes aan materiaal. Het is ook mogelijk om te experimenteren met verschillende bouwmaterialen. Een bijkomende troef is dat elke handeling wordt ingevoerd in het BIM-model. Elke betrokken partij in het project heeft op die manier steeds toegang tot de meest recente en accurate informatie.

Efficiëntie verhoogt rendement

De samenwerking die door het BIM-model ontstaat, heeft een sterke impact op het rendement van vastgoedprojecten. Architecten en ingenieurs spelen beter op elkaar in tijdens hun zoektocht naar esthetische creaties en stabiele bouwconstructies rekening houdend met de energie prestatie normen. Het BIM-model gaat ook proactief op zoek naar foutmarges en screent het ontwerp op eventuele onregelmatigheden. Problemen en fouten die vroeg in de ontwerpfase automatisch opgespoord worden, besparen op heel wat onnodige kosten en verhogen het totale rendement van het vastgoedproject.
Werken via het BIM-model bespaart tijd in de uitvoering en de aflevering van een bouwproject. Bij de aanvang van de werken, beschikken de onderaannemers over correcte plannen. In de eindfase van het bouwproces kunnen de architect of ingenieur eenvoudig het as-built attest opstellen. Ze beschikken over al de wijzigingen die hebben plaatsgehad sinds het bouwaanvraagdossier.

Dankzij het BIM-model blijft een project binnen budget. In de ontwerpfase hebben de betrokken partijen in het bouwproces hun input zeer gedetailleerd samengebracht en vorm gegeven. Latere aanpassingen worden onmiddellijk begroot en drastische ingrepen in het ontwerp zullen verantwoording vragen.

De Belgische situatie

België is op technologisch vlak vaak geen voorloper. Wat betreft het BIM-model als maatstaf van innovatief bouwen zijn we ook hier geen referentie. In de Verenigde Staten en heel wat Europese landen is bouwen met het BIM-model goed ingeburgerd. Sommige van deze landen vereisen in hun openbare aanbestedingen van bouwtrajecten dat het BIM-model wordt gebruikt. Dit stimuleert heel wat architecten, ingenieurs en aannemers om deze innovatieve manier van werken te gebruiken.
Om meer automatisatie mogelijk te maken in de Belgische bouwsector is er nood aan een gestandaardiseerde manier van werken, zowel wat betreft het bestek als de meetstaat. Momenteel zijn er enkele werkgroepen opgericht om hiervoor een breed draagvlak te creëren in de sector

Algemene knelpunten

Een ander aandachtspunt is het verschillend gebruik van werkmiddelen. Architecten beroep op REVIT bij hun ontwerpen, ingenieurs verkiezen CAD, etc. Door de output van beide softwareprogramma’s te integreren in één geheel kunnen er fouten in de ontwerpen sluipen. Bouwprocessen hebben een dynamisch karakter waar regelmatig aanpassingen in dienen te gebeuren. Wanneer verschillende actoren gelijktijdig de plannen aanpassen kan dit voor problemen zorgen: wie heeft voorrang op wie, werkt men dan wel op dezelfde versie, …
Het BIM-model is een zeer innovatief model om mee te werken in projectontwikkeling en helpt om maximaal rendement te realiseren. De uitdagingen die er zijn, dienen zeer goed ingeschat te worden door een ervaren coördinator. Hij werkt als een bekwame scheidsrechter in het hele bouwproces en begeleid alles in goede banen.

Wij doen dit voor u.

De voordelen van het BIM-model

  • Forfaitaire projectkost
  • Snellere uitvoeringsperiode door prefabricatie
  • Geen bouwfouten in ontwerp
  • Automatische controle van ontwerp
  • Beter inzicht in het project
  • Duidelijke workflow
  • Documentenbeheer
  • Kostenberekening met meerdere ramingen
  • Centrale toegang

 

sluiten Checklist real
estate projects